ศูนย์บริการ

สำนักงานใหญ่

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ โฮม โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอสโบโฮมเวิลด์ จำกัด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด

บริษัท ไอคิวเฮาส์ จำกัด

หจก.ไทยวิทยุ 2556