กิจกรรมเพื่อสังคม

ลองเวลได้รับหนังสือขอบคุณ จากสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

หนังสือขอบคุณ จากสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ลองเวลเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมบูธสาธิต กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Longwellเชื่อมตัดเกินร้อย
คุณภาพทนทานบริการสุดยอด