กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ลองเวลเดินสายพบปะพูดคุยกับลูกค้า และมอบกระเช้าของขวัญแทนคำขอบคุณ