กิจกรรมภายในบริษัท

ลองเวลฝึกอบรมพนักงาน Demo สอนขบวนการเชื่อม MAG

ลองเวลฝึกอบรมพนักงาน Demo สอนขบวนการเชื่อม Mag วัสดุเหล็กหนา 3 มิล ด้วยเครื่องเชื่อมลองเวลรุ่น MIG-MAG 235 ควบคุมงานเดินแนว เชื่อมได้ต่อเนื่อง แนวเชื่อมสวยงามซึมลึก ลดสะเก็ดไฟ

Longwellเชื่อมตัดเกินร้อย
คุณภาพทนทานบริการสุดยอด

ฝึกอบรมพนักงาน Demo สอนขบวนการเชื่อม Mag