กิจกรรมภายในบริษัท

ทำงานสำเร็จ บำเหน็จรางวัล งานเลี้ยงพนักงาน PC ประจำปี

ทำงานสำเร็จ บำเหน็จรางวัล
นำPCนักขายลองเวล ล่องเรือชิมอาหาร ทานบุฟเฟต์ เหล่นักร้อง ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเรือ White Orchid River Cruise เพื่อสร้างความประทับใจและความรักสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรครับ ขอบคุณพี่น้องลองเวลทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจกับองค์กรตลอดมาและตลอดไปครับ