กิจกรรมภายในบริษัท

จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานขาย

ลองเวล จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานขาย เพื่อให้พนักงานขาย เป็นทูตที่ดีของลองเวลครับ เพื่อการบริการที่ดี ขอบคุณน้องๆทุกท่าน ทีมฝึกอบรมทุกคน ลองเวล คุณภาพทนทาน บริการสุดยอดครับ