กิจกรรมภายในบริษัท

งานอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลองเวลพร้อมทดสอบวัดผล

อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานขาย เพื่อให้พนักงานขาย เป็นทูตที่ดีของลองเวลครับ และมีการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ มีรางวัลสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับ 1 2 และ 3 พร้อมทั้งอวยพรวันเกิดและมอบเค้กวันเกิดให้พนักงานที่เกิดภายในเดือนตุลาคม