กิจกรรมภายในบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ลองเวลทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของ

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ลองเวลทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของ ให้เด็กดอย โรงเรียนเพียงหลวง 16 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ขอให้ผลบุญกุศลครั้งนี้กลับสู่ทุกท่าน 100เท่า 1,000เท่า ด้วยเทอญ สาธุ