บทความน่ารู้

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

แน่ใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและมีการต่อสายดินที่ถูกต้อง การติดตั้งและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านี้จะต้องเป็นหน้าที่ของช่างไฟฟ้าเท่านั้น   จัดหาฟิวส์หรืออุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ขนาดของอุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เครื่องเชื่อมจะใช้ จัดตำแหน่งให้ที่จ่ายกระแสไฟหลักอยู่ส่วนที่มีปิดมิดชิดภายในเครื่องเชื่อม

 การบำรุงรักษา

ตรวจและบันทึกผลการตรวจเป็นประจำ ตรวจระดับและความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง

ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ ตามคู่มือแนะนำไว้

ต้องแน่ใจว่าที่เครื่องเชื่อมมีที่ระบายอากาศและพัดลมระบายความร้อนในตัว และต้องใช้งานได้

 ช่างเชื่อม

ต้องตรวจสอบสายต่อภายนอกเครื่องเชื่อมทุกวัน จดบันทึกและรายงายสิ่งผิดปรกติของด้ามจับลวดเชื่อม ฉนวน ความร้อนที่เกิดขนาด หรือข้อ บกพร่องอื่น ๆ

ต้องแน่ใจว่า ข้อต่อสายแน่นอยู่เสมอและหน้าสัมผัสต่างๆ ต้องสะอาด

ตรวจสอบสภาพสายตัวนำ มิให้เกิดการเสียหาย

รายงาน และทำความสะอาด หากมีน้ำมันรั่วออกมาจากอุปกรณ์ และต้องมั่นใจว่ามีการะบายก๊าซไอเสียออกไป

ขณะเติมน้ำมันใส่ถังระวังอย่าให้น้ำมันหก ถ้าหกต้องทำความสะอาดทันที

การเชื่อมที่ใช้กระแสไฟสูงมาก สายไฟที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ทนกระแสสูงสุดในการใช้งานได้

 การตรวจสอบหัวจับลวดเชื่อม

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ

   – การหลุดหลวมของสกรูยึดหัวจับลวดเชื่อม

   – รอยไหม้ หรือการแตกร้าวของฉนวน ที่จะทำให้สัมผัสถูกตัวนำได้

   – ความร้อนเกินขนาด และความเสียหายของสายเคเบิ้ล

ยึดสายดินให้แน่นกับตัวชิ้นงานด้วยสลักเกลียว โดยยึดกับหูยึดปลายสาย หรือที่จับยึดปลายสาย การใช้ปลายสายพันไว้กับสลัก เกลียว อาจจะหลุดหรือหลวมได้ง่ายเมื่อใช้ไปนานๆ

ต้องแน่ใจว่า สายไฟฟ้าที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสายดินหรือสายด้านลวดเชื่อมสามารถทนกระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุดได้