METALEX 2018
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวเด่น งานแสดงสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์

LONGWELL ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีโลหะการชั้นนำในงาน METALEX 2018

เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 บริษัท มิตรเจริญเคเบิล […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องต้น ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอ […]

ข่าวเด่น

Worldskills ASEAN Bangkok 2018 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้ 2 เหรียญทอง

ความภาคภูมิใจของคนไทย สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้ 2 เหรี […]

ข่าวเด่น งานแสดงสินค้า

พล.อ.สรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม

พล.อ.สรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมเครื่อ […]

คำยืนยันจากลูกค้า

ผอ.คำนวน โรงเรียนบ้านบึง ไว้วางใจเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

เชื่อม…ได้ทุกชนชั้น ขอขอบพระคุณ ผอ.คำนวน แห่งโรงเ […]