สายลมคู่ 1/4″ LONGWELL เหลือง-แดง 500 Psi (ยาง 3 ชั้น)