กระบอกอบลวดเชื่อม แบบเคลื่อนที่ LONGWELL 5kg (Made in Thailand)