ข่าวเด่น

เปิดบ้านมหิดล 2561 Mahidol Open House

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมแบรนด์ LONGWELL และเครื่องเชื่อมแบรนด์ LINCOLN ได้นำ เครื่องฝึกสอนงานเชื่อม LINCOLN VRTEX 360 และ หุ่นยนต์เชื่อม LINCOLN CLASSMATE Robotic Welding Trainer มาร่วมแสดงในงานกิจกรรมวันวิชาการ “เปิดบ้านวิศวะฯ มหิดล Mahidol Open House” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่คณะอาจารย์ นักเรียนและผู้ร่วมงานทุกท่าน ได้ทดลองใช้งานและเข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่องฝึกสอนเชื่อมเพื่อสามารถนำไปเป็นพื้นฐานต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมและเป็นทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีคณะอาจารย์ นักเรียน และ นักศึกษาให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก