กิจกรรมส่งเสริมการขาย คำยืนยันจากลูกค้า ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้ประกอบการดีเด่น” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บจก.มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ”ผู้ป […]

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

เกียรติบัตร จากการสนับสนุนการประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุสหการ (IE Network 2013)

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA150 HDPE

1.เอกสารรับรองผลการ Test Report MMA 150 HDPE จาก สถาบัน […]

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 215 HDPE

เอกสารรับรองผลการ Test Report MMA 215HDPE จาก มหาวิทยาล […]

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

เอกสารรับรองการพิสูจน์จริง กว่า 9 สถาบัน

1.PTEC 2.สถาบัน ไทย-เยอรมัน 3.มหาวิยาลัยมหานคร 4.สถาบัน […]

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 215 HDPE จาก 4 สถาบัน

1.เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 215 HDPE  จาก มหา […]

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

หนังสือรับรองผลการประเมินสมรรถนะ LONGWELL MIG-MAG 270

หนังสือรับรองผลการประเมินสมรรถนะเครื่องเชื่อม LONGWELL […]