กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

ลองเวล ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง

วิชาเทคนิคโลหะ อาชีวะสร้างชาติลองเวล ร่วมสนับสนุนงานแข่ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

ลองเวลได้รับหนังสือขอบคุณ จากสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

หนังสือขอบคุณ จากสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ลอง […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมแสดงความเสียใจอาลัยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณสุรศักดิ์ แซ่เล้า

ผูกพันเป็นคู่ค้ากันมาร่วม 20 ปี ในวันที่ต้องสูญเสีย ร่ว […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

ลองเวลเข้าร่วมงาน Never give up HARDWAREHOUSE BADMINTON CLUB 2019

ขอบคุณสำหรับ.. กิจกรรมดีๆ..ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

พิธีรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะให้การสนับสนุนการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมต.ว่าการ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

ลองเวลได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภา […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสาขาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

รวมพลคนเหล็กอีสาน วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

การสัมมนาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนและครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคโนโลหะ

สมาคมครูช่างเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาโครงกา […]

กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมเพื่อสังคม

งานอบรมสัมนาความรู้และนวัตกรรม ด้านงานช่าง

อบรมสัมนาความรู้และนวัตกรรม ด้านงานช่าง ณ ฮาร์ดแวร์เฮ้า […]