ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

ใบรับรองช่างเชื่อม ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เชื่อมทิก ประเภทวัสดุ อลูมิเนียม

ใบรับรองช่างเชื่อม นายฉันติชัย พองพรม พนักงานลองเวลได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เชื่อมทิก ประเภทวัสดุ อลูมิเนียม

Regional 1 Institute for skill Development,Samutprakan
TCIW-NISC-PW-141-22-0001/2014