เปิดประตูสู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2019
กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น งานแสดงสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์

โครงการ เปิดประตูสู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2019

โครงการ เปิดประตูสู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2019
ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เครื่องเชื่อมไฟฟ้าลองเวล นำเครื่องเชื่อมเสมือนจริง Lincoln Simulator VRTEX 360 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เปิดประตูสู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2019

เครื่องเชื่อมลองเวล ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 (2)

เครื่องเชื่อมลองเวล ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 (3)

เครื่องเชื่อมลองเวล ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 (4)