ข่าวเด่น

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เชื่อมเพื่อการศึกษายุค 4.0

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อม (KINGWELD) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้หุ่นยนต์เชื่อมเพื่อการศึกษายุคใหม่ ในหัวข้อโครงการอบรมการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เชื่อม “LINCOLN Classmate Robotic Welding Trainer”

โดยมีคุณมิตรชาย ขาวนิ่ม เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และอบรมสอนการใช้งานหุ่นยนต์เชื่อม LINCOLN Classmate Robotic Welding Trainer ให้แก่คณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ได้เข้าใจถึงหลักการทำงานและการควบคุมหุ่นยนต์นักเชื่อมเพื่อเป็นต้นแบบและนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการฝึกสอนแก่นักเรียน นักศึกษาในอนาคตต่อไป