คำยืนยันจากลูกค้า

ส่งมอบคุรุภัณฑ์ MIG,TIG,MMA ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลองเวลได้ส่งมอบคุรุภัณฑ์ MIG,TIG,MMA ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้ทดสอบ ตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
พร้อมรับมอบไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ขอบพระคุณทางคณะอาจาร์ย ที่มอบความไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์ Longwell
ได้บริการครับ ลองเวล
คุณภาพทนทาน บริการสุดยอดครับ