กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมแสดงความเสียใจอาลัยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณสุรศักดิ์ แซ่เล้า

ผูกพันเป็นคู่ค้ากันมาร่วม 20 ปี ในวันที่ต้องสูญเสีย ร่วมแสดงความเสียใจอาลัย และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณสุรศักดิ์ แซ่เล้า ขอดวงวิญญาณท่านจงสู่สุคติครับ