กิจกรรมส่งเสริมการขาย

มหกรรมงาน Tools Head Festival 2nd

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การตอบรับในงานมหกรรม Tools Head Festival ครั้งที่ 2  Clearance Sale สินค้าลดราคาเพื่อชาวช่าง  ที่จัดขึ้นโดยฮาร์ดแวร์เฮาส์ สาขาบางนา วันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ขอกราบขอบกระคุณอีกครั้งครับ
Longwellเชื่อมตัดเกินร้อย
คุณภาพทนทานบริการสุดยอด