ศูนย์บริการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด

 232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
 Tel. 043-519-777

สาขาระยอง

 906/7-9 ม. 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 Tel.0-3868-0588

สาขาเวียงกุมกาม

 99/3 ม.11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 Tel. 053-124-555-64

สาขาขอนแก่น

 377 หมู่ที่ 21 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 Tel. 043-345-500-4

สาขานครพนม

 147/3 ถนนประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
 Tel. 0-4251-3382-4

สาขากาฬสินธุ์

 193 หมู่ที่ 10 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
 Tel. 0-4360-0000

สาขานครราชสีมา

 493 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมื่องนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
 Tel. 0-4492-8900-2

สาขามหาสารคาม

 28 ถ.สารคาม – วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 440
 Tel. 043-711-777

สาขาชัยภูมิ

 8 หมู่ที่ 11 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
 Tel. 0-4481-3047-9

สาขาชลบุรี

 25/74 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 Tel. 0-3819-2123

สาขานครสวรรค์

 99/6 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
 Tel. 0-5624-5604-7

สาขาลำพูน

 161 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
 Tel. 0-5309-3955-7

สาขาหนองคาย

 365 หมู่ 6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
 Tel. 0-4299-0835 -7

สาขานครพนม

 147/3 ถนนประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
 Tel. 0-4251-3382-4

สาขามุกดาหาร

 35/8 ถนนชยางกูร ก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
 Tel. 0-4266-0810

สาขาอุบลราชธานี

 90 หมู่ที่ 2 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 Tel. 0-4542-4305-7

สาขาสกลนคร

 444 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
 Tel. 0-4297-1138

สาขาพิษณุโลก

 9/9 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 Tel. 0-5533-5235-7

สาขานครปฐม

 222 หมู่ที่ 8 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 Tel. 0-3427-0166-8

สาขาราชบุรี

 280 หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
 Tel. 0-3232-8794-8

สาขาอุดรธานี

 202 หมู่ที่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 Tel. 0-4232-3785-7

สาขาปทุมธานี 1

 111/96 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธาน 12160
 Tel.-

สาขาศาลายา

 8/8 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 Tel.043-519649

สาขาปราณบุรี

 1441 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
 Tel.032-510387

สาขายโสธร

 364 หมู่ 3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
 Tel.045-714678

สาขาบึงกาฬ

 328 หมู่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
 Tel.042-490884

สาขาสิงห์บุรี

 49/19 หมู่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
 Tel. –

สาขาน่าน

 288 หมู่ 11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 Tel.0-5471-6241-3

สาขาลพบุรี

 41/3 หมู่ที่ 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
 Tel.098-0973920, 098-0973921, 098-0973922

สาขาสุโขทัย

 88 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
 Tel.0-5565-1940-2

สาขาบุรีรัมย์

 54 หมู่ที่ 16 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
 Tel.044-634941-3

สาขาสมุทรสงคราม

 99/1 หมู่ที่ 11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
 Tel. –

สาขาตราด

 62/26 หมู่ที่ 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
 Tel.0-3951-0800-2

สาขาสุรินทร์

 88 หมู่ที่ 13 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
 Tel.0-4451-4515, 0-4451-4508

สาขาแพร่

 158 หมู่ที่ 2 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
 Tel.0-5465-0825-7

สาขาเพชรบูรณ์

 333 หมู่ที่ 12 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
 Tel.056-713632-4

สาขาบ้านไผ่

 77 หมู่ที่ 6 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
 Tel.0-4327-4533-5

สาขาลำปาง

 518 หมู่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 Tel.0-5481-0285-7

สาขากำแพงเพชร

 11 หมู่ที่ 10 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
 Tel.0-5579-8241, 0-5579-8242, 0-5579-8243

สาขาจันทบุรี

 83 หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
 Tel.0-3946-0717-9

สาขาบ้านตาด

 823 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 Tel.0-4229-2021-2, 0-4229-2032

สาขาหนองบัวลำภู

 240 หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
 Tel.042-313321, 042-313322, 042-313323

สาขานครนายก

 86/40 หมู่ที่ 10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
 Tel.037-349821

สาขาชัยนาท

หมู่ที่ 5  798 ถนนพหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
Tel. 080 880 4657

 Website : http://www.globalhouse.co.th/