กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องต้น ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องต้น ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้นให้ความรู้ด้านงานเชื่อมแก่นักเรียนพร้อมแสดงทดลองเชื่อมกับชิ้นงานจริง โดยใช้เครื่องเชื่อมเสมือนจริง LINCOLN VRTEX 360 และ LINCOLN VRTEX ENGAGE เป็นสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้