กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตัวแทนจำหน่าย

กรรมการผู้บริหารลองเวลเดินสายขอบคุณตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน

กรรมการผุ้บริหารเดินสายขอบคุณตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เฮียมิตรชาย ขาวนิ่ม กรรมการผู้บริหาร บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ได้ออกพบปะพูดคุยกับตัวแทนจำหน่ายโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องกราบ ขอบพระคุณ ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ